Group Exhibition: New works by gallery artists

Yves Klein
Agostino Bonalumi
Alberto Biasi
Dadamaino
Paolo Scheggi
Turi Simeti
Adolf Luther